T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi

Projeler

"DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (DOSB)

Yüksek Planlama Kurulu'nun 23.12.1974 tarih ve 139 sayılı raporunun kabulü ve 28.07.1967 tarih ve 933 sayılı Kanun’un 2/c bendinin 13'üncü maddesine göre;  24.01.1975 tarih ve 7/9359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile resmen kurulmuştur. TBMM’nde 12.04.2000 tarihinde kabul edilerek, 15.04.2000 tarih ve 15021 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile ülkemizde bulunan tüm OSB’lere “Özel Hukuk Tüzel Kişiliği” kazandırılmıştır.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk Müteşebbis Teşekkülü; Vilayet, Belediye, Ticaret Odası ve Sanayi Odası’ndan teşekkül eden dörtlü kuruluştan oluşmuştur. Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Denizli’ye 18 km. mesafede Denizli – Afyon karayolu üzerinde 3.000 dönüm büyüklüğünde bir alan olarak seçilmiştir. Bölgede büyüklükleri 5.000 m² ile 70.000 m² arasında değişen toplam 141 adet sanayi parseli planlanmıştır. 1996 ve 2005 yıllarında ilave imar planı yapılarak parsel sayısı 184'e ulaşmıştır. Alan büyüklüğü de 4800 dönümdür. DOSAV, ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Denizli’de,  Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı olarak 06.04.2018 tarih itibari ile kurularak Resmi Gazetede kararın yayınlanması sağlanmıştır.  Vakıf amacını gerçekleştirme kapsamda ilk aşamada  “Denizli Organize Sanayi Bölgesi Vakfı (Dostem) Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi"" kurularak Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünün 05.06.2018 tarih ve 2018-GD-8264 sayı ile tescil ve ilan ettirilmiştir. DOSAV'A bağlı olarak Özel Dostem Mesleki Eğitim Merkezi de; Türkiye’de İlk defa 99990773 kurum kodu ile  01.07.2020 tarihinde altı meslek alanında açıldı. "

Merkezimizde Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin yanı sıra Denizli Tekstil sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştiren mesleki ve teknik eğitimler verilmektedir. Merkezimizde tamamen en son teknolojik bilgisayarlarla donatılmış ve yine en son sürüm yazılımların kullanıldığı meslek eğitimlerine ait 5 derslik olduğu gibi her türlü teçhizatın bulunduğu 6 uygulama atölyesi, 2 bilgisayar labaratuvarı mevcuttur. Hayat boyu öğrenme felsefesine uygun meslek edindirme, meslek geliştirme, farkındalık seminerleri ve sertifika eğitim programlarımız Denizli sanayisinin ihtiyaçlarına göre sürekli revize edilerek verilmektedir. Sertifikalarımız T.C Milli Eğitim Bakanlığı onaylıdır. Merkezimiz tek katlıdır. Mesleki eğitim ve uygulama laboratuvarlarına tahsis edilen toplam kapalı alan yaklaşık 3500 m²dir.  Ulaşım: Denizli merkezden Organize bölge müdürlüğüne ana yol üzerinden minübüslerle sağlanmaktadır. Merkezimizde;  projede kullanılmak üzere hedef kitlelere ürün hammaddesi olan atık kumasları taşımak, bitmiş ürünleri toplamak ve ulaşım için servis aracına ihtiyaç duyulmaktadır.  Adresimiz: OSB mahallesi Ali Rıza Öztürk Caddesi DOSTEM blok No:6 Honaz/Denizli

Kuruluş Bilgileri:
(Personel ve/veya üye sayısı,
kuruluş amacı, faaliyetler vb.)

Özel Dostem Mesleki Eğitim Merkezi ’de;Türkiye’de İlk defa 99990773 kurum kodu ile  01.07.2020 tarihinde altı meslek alanında açıldı. Merkezimizde Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin yanı sıra Denizli tekstil sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştiren mesleki ve teknik eğitimler verilmektedir. Merkezimizde tamamen en son teknolojik bilgisayarlarla donatılmış ve yine en son sürüm yazılımların kullanıldığı meslek eğitimlerine ait 5 derslik olduğu gibi her türlü teçhizatın bulunduğu 6 uygulama atölyesi, 2 bilgisayar labaratuvarı mevcuttur. Hayat boyu öğrenme felsefesine uygun meslek edindirme, meslek geliştirme, farkındalık seminerleri ve sertifika eğitim programlarımız Denizli sanayisinin ihtiyaçlarına göre sürekli revize edilerek verilmektedir. sertifikalarımız T.C Milli Eğitim Bakanlığı onaylıdır. Merkezimiz tek katlıdır. Mesleki eğitim ve uygulama laboratuvarlarına tahsis edilen toplam kapalı alan yaklaşık 3500 m²dir. 
Yenilikçi teknolojik yöntemleri etkin kullanabilen, kişisel birikimleri yüksek, yaratıcı düşünme kabiliyeti edinmiş, takım çalışması alışkanlığı kazanmış, bağımsız düşünme ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, özgüvenli, ilgili sektörünün ihtiyaçlarına uygun, mesleki ve sanatsal bilgileri gelişmiş, bilişim teknolojilerini kullanabilen yetkin teknik elemanlar yetiştirilerek, sanayi alanında uzman işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik istihdam edilebilirliklerini artırmak ve gelir elde etmelerine katkıda bulunmak amaçlarıyla kurulmuş örgün eğitimi tamamlayıcı bir yaygın eğitim merkezidir.
 

"Proje Deneyimlerimiz:

(Proje isimlerini belirterek içerikleri hakkında kısaca bilgi veriniz.)"

"

1. ""Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm"" Projesi Ref No:

      Europaid/140033/IH/SER/TR

 

2. ""TR32/19/FD/0003 Denizli Mesleki Eğitim ve Test Merkezi"" Projesi

 

3. ""TR32/18/FD/0009 DOSB Bölgesinde Menderes kirliliğinin azaltılması ve Sürdürülebilir Yönetimi için Fizibilite Raporunun Hazırlanma Projesi""

 

4.""TR32/20/COVID/0063 Uzaktan İzlenebilir Akıllı Fabrika Sistemi Projesi"""