T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi

İlkyardım Eğitimi

İlkyardım Eğitimi

YASAL ZORUNLULUK VE İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sağlık Bakanlığı’nın 18.03.2004 tarihli yönetmeliği gereği tüm iş yerlerinde İlkyardımcı personel istihdam zorunluluğu getirilmiştir.

İlkyardımcı Bulundurulması; MADDE 19
1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.
İlkyardım eğitimleri yalnız İl Sağlık Müdürlükleri tarafından “İlk Yardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” verilen merkezler tarafından verilebilir.
Bu merkezlerde eğitim verecek eğitmenlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası” ve “İlkyardım Eğitmeni Çalışma Belgesi”ne sahip olması gereklidir.


TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ;

Temel ilkyardım eğitimi toplam 2 günden az 10 günden çok olmamak üzere asgari 16 saat şeklinde düzenlenmiştir. Mevzuatta belirtilen eğitim kapsamında kursiyerlere Temel İlkyardım Becerileri öğretilmekte, teorik bilgilerle beraber mankenler üstünde pratik uygulamalar gösterilmekte ve her katılımcının pratik uygulamaları uzman eğitmen kadromuz gözetiminde yapması sağlanmaktadır. Kanunen zorunlu olan bu eğitimin süresi, 2 gün / 16 saattir.


İLKYARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ SÜRESİ:
8 Saat (1 Gün) Saat 09.00-18.00 arası

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ KONULARI NELERDİR?
1. Genel ilkyardım bilgileri
2. Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
3. Temel yaşam desteği
4. Kanamalarda ilkyardım
5. Yaralanmalarda ilkyardım
6. Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım
7. Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım
8. Bilinç bozukluklarında ilkyardım
9. Zehirlenmelerde ilkyardım
10. Hayvan ısırmalarında ilkyardım
11. Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
12. Boğulmalarda ilkyardım
13. Hasta/yaralı taşıma teknikleri

İLKYARDIMCI BELGESİ KAÇ YIL GEÇERLİDİR?
İlkyardımcı Kimliği ve İlkyardımcı Sertifikası 3 yıl geçerlidir.

Resmi Gazetede yayımlanan "İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ"ne aşağdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150729-2.htm