T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi

Tarihçe

  

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (DOSB)

Yüksek Planlama Kurulu'nun 23.12.1974 tarih ve 139 sayılı raporunun kabulü ve 28.07.1967 tarih ve 933 sayılı Kanun’un 2/c bendinin 13'üncü maddesine göre;  24.01.1975 tarih ve 7/9359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile resmen kurulmuştur. TBMM’nde 12.04.2000 tarihinde kabul edilerek, 15.04.2000 tarih ve 15021 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile ülkemizde bulunan tüm OSB’lere “Özel Hukuk Tüzel Kişiliği” kazandırılmıştır.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk Müteşebbis Teşekkülü; Vilayet, Belediye, Ticaret Odası ve Sanayi Odası’ndan teşekkül eden dörtlü kuruluştan oluşmuştur. Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Denizli’ye 18 km. mesafede Denizli – Afyon karayolu üzerinde 3.000 dönüm büyüklüğünde bir alan olarak seçilmiştir. Bölgede büyüklükleri 5.000 m² ile 70.000 m² arasında değişen toplam 141 adet sanayi parseli planlanmıştır. 1996 ve 2005 yıllarında ilave imar planı yapılarak parsel sayısı 184'e ulaşmıştır. Alan büyüklüğü de 4800 dönümdür.

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ VAKFI (DOSAV)

DOSAV, ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Denizli’de,  Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı olarak 06.04.2018 tarih itibari ile kurularak Resmi Gazetede kararın yayınlanması sağlanmıştır. Kurulan Vakfımıza, OSB’de faaliyet gösteren ve katılımcı sıfatı kazanan tüm sanayicilerimiz faaliyet gösterdikleri süre boyunca talepleri halinde 1 kişi ile temsil edilmek şartı ile üye olabileceklerdir. Vakıf amacını gerçekleştirme kapsamda ilk aşamada  “Denizli Organize Sanayi Bölgesi Vakfı (Dostem) Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi kurularak Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünün 05.06.2018 tarih ve 2018-GD-8264 sayı ile tescil ve ilan ettirilmiştir.

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK EDİNDİRME VE EĞİTİM MERKEZİ İKDİSADİ İŞLETMESİ (DOSTEM) AKADEMİ

DOSTEM, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı tarafından Vakfın senedinde belirtilen amacını gerçekleştirmek ve bu kapsamda “Özel Okul Statüsüne” aldırılan ve 30 yıl süre ile bölgemize devri gerçekleştirilen bölgemizdeki İl Özel İdaresi 75.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitim-öğretim faaliyetleri ile Dostem akademinin faaliyetlerini yürütmek amacı ile 05.06.2018 kurulmuştur.

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNİK KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (DOSTEK)

17 Eylül 2018 tarihinde “DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNİK KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ”-“DOSTEK” adı ile kurulan okulumuz da hayata gülümseyen, mesleğini ve görevini önemseyen eğitim kadrosuyla gençlerimizi; eğitimin, bilimin öngördüğü kurallar ve koşullar içinde; sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı bir ciddiyetle, yeteneklerinin el verdiği en üstün başarıya ulaştırabileceğimiz inancı ve  güveni ile eğitim ve öğretim faaliyetine devam etmektedir.

ÖZEL DOSTEM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (DOSTEM)

Özel DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezin ’de; tamamen en son teknoloji bilgisayarlarla donatılmış ve yine en son sürüm yazılımların kullanıldığı meslek eğitimlerine ait derslikler olduğu gibi her türlü teçhizatın bulunduğu uygulama atölyeleri de mevcuttur. Hayat boyu öğrenme felsefesine uygun meslek edindirme, meslek geliştirme, farkındalık seminerleri ve sertifika eğitim programlarımız Denizli sanayisinin ihtiyaçlarına göre sürekli revize edilerek eğitim sonunda verilecek sertifikalarımız T.C Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olacaktır. DOSTEM Akademinin Mesleki Eğitim ve uygulama laboratuvarlarına tahsis ettiği toplam kapalı alan yaklaşık 3500 m²dir.