T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi

Okulumuz Hakkında

ÖZEL DOSTEM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Denizli OSB Yönetim Kurulu, sanayicilerin nitelikli ara eleman sorununu çözebilmek için 4 yıldan beri ciddi bir çalışma içerisine girdi. Konu ile ilgili ilimizde ve ülke genelindeki meslek okulları ve mesleki eğitim merkezleri incelenerek yapılan araştırmalar neticesinde daha kısa periyotlarla her branşta nitelikli eleman yetiştirmek için yeni bir Mesleki Eğitim Merkezi kurulmasına ihtiyaç duyulduğu tespit edildi. Bu konuda OSB Yönetimi tekrar bir çalışma başlatıp Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Mesleki Eğitim Merkezi’nin kurulması çalışmalarına başladı. 25 Haziran 2020 tarihi itibari ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca ‘Özel DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi’ adı altında işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu ruhsat Türkiye’de Özel Mesleki Eğitim Merkezi konusunda ilk olma özelliği taşımaktadır.

Konu ile ilgili sanayicilerin istediği nitelikte eleman yetiştirmek için gerekli çalışmalara başlanılmış olup atölyeler için makine, donanım, teçhizat ve aletler alınmaya başlanılmıştır. Elektrik, elektronik, mekatronik, endüstriyel otomasyon, makine CNC, metal işleri, tekstil, moda tasarım, konfeksiyon, PLC, Autocad, Solidworks, İngilizce ve istenen her bölümde açılacak kurslarla sanayicinin istediği nitelikli elemanları uygulamalı olarak yetiştirecektir. Pandemi sürecinde eğitim ve öğretime ara verilmesini fırsata çeviren Denizli OSB Yönetimi atölye donanımlarını arttırmak ve iyileştirmek için Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK vb. kurumlara proje hazırlamıştır. Denizli ve dolayısıyla ülke ekonomisine yüksek katma değerli ürünler üreterek ihracat oranlarını artırmak, istihdam ve iş gücü oluşturmak, çalışan sanayicilerin bir nebze yükünü azaltmak amacıyla OSB Yönetimi gece gündüz demeden projeler üretip, uygulamaya devam etmektedir.

Özel Dostem Mesleki Eğitim Merkezi’nde açılan alan ve dallarımız

1.Makine Teknolojisi Alanı

         Bilgisayarlı Makine İmalatı (CNC)

          Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme

  1. Tekstil Teknolojisi  Alanı                      

            Dokuma Desinatörlüğü

3. Moda Tasarım Ve Giyim Üretim Teknolojisi  

          Çocuk Giyim Üretim

          Erkek terziliği

          Kadın terziliği      

          Hazır Giyim model Makineciliği                                                                                         

          Konfeksiyon makinaları Bakım Onarım

4.Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı

         Elektrik Tesisatı ve Pano Monitörlüğü

         Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis

5. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri            

        Endüstriyel Kontrol

6. El sanatları Teknolojisi Alanı

          Dekoratif Ev Tekstili            

          Dekoratif el sanatları

          Makine Nakışı

          El Nakışı

          Sanayi Nakışı

Mesleki Eğitim Merkezinde öğrenciler en az bir gün okulda diğer günler de işletmede mesleki eğitime devam eder. Ders ve sınıf geçme durumları; MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğine ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa tabidir. Kayıtlı öğrencilerin işyeri sigortaları Devlet tarafından yapılır.İş kazaları ve Meslek Hastalıkları için geçerlidir ve emekliliğe sayılmaz. Çırak öğrenciler, en az asgari ücretin %30’u kadar maaş alır. Devlet, çırak öğrenci çalıştıran işyerlerine her bir öğrenci için Devlet Katkısı adı altında %30 maaşın 2/3’ü kadar ücret iadesi yapar.

ÖZEL DOSTEM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİN KURULUŞ AMAÇLARI

Üretim, kalite ve verimin artmasına katkıda bulunabilmek için sanayi kuruluşlarında çalışan elemanların, gelişen ve değişen teknoloji ile üretim şartlarına uyumlarını sağlamak amacı ile kurslar açmak,

• İleri üretim teknolojilerinin tanıtımın sağlayarak sanayicinin gerçek ihtiyacı olan vasıflı elemanları yetiştirmek,

• Organize sanayi bölgesindeki ve diğer sanayi sitelerindeki sanayi kuruluşlarına mesleki eğitim hizmeti sunmak,

• Üretim, kalite ve verimin artmasına katkıda bulunabilmek için sanayi kuruluşlarında çalışan elemanların, gelişen ve değişen teknoloji ile üretim şartlarına uyumlarını sağlamak amacı ile kurslar açmak,

• İleri üretim teknolojilerinin tanıtımın sağlayarak sanayicinin gerçek ihtiyacı olan vasıflı elemanları yetiştirmek,

• Organize sanayi bölgesindeki ve diğer sanayi sitelerindeki sanayi kuruluşlarına mesleki eğitim hizmeti sunmak,

İşsiz ve mesleksiz gençleri, sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı bir eleman olarak yetiştirmek, onların kendi işyerlerini kurabilmelerine veya alanlarında iş bulabilmelerine yardımcı olmak,

• Araştırmacıları desteklemek,

• İnsanlarımızın girişimcilik kabiliyetini ortaya çıkarmak ve geliştirmek,

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla meslek edindirme ve geliştirme kurslar açmak.

DOSTEM Eğitim Merkezi; DOSAV Eğitim Vakfı-DOSTEM, ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Denizli’de, Denizli Organize Sanayi Bölges Sanayicileri Vakfı tarafından kurulmuş olup, ilki ilkyardım kursları olarak işyerlerinde hali hazırda çalışanlara yönelik 2018 kasım ayında başlamıştır.

Kurumumuzun varoluş nedenleri:

  • Mevcut eğitim sisteminde verilen teknik eğitimlerin yetersiz kalması ve güncel teknolojik programları kullanan nitelikli ara elemanların yetişemiyor olması,
  • işletmelerin de işe aldıkları işgörenleri yeniden eğitmek durumunda kalması,
  • İşletmelerde var olan mevcut çalışan işgücünün istihdamda sürdürebilirliğini kaybetmemesi ve güncel teknik donanıma sahip olması gerekliliği,
  • Sanayi alanında duyulan nitelikli işgücü (yetkin eleman) ihtiyacının artması ve bu ihtiyaca yönelik eğitimlere zemin oluşturacak teorik ve pratik eğitimin verilmesi,
  • Endüstriyel ilerleme ve markalaşmaya yönelik nitelikli iş gücü ihtiyacının doğması,
  • Genç nesillerin bilgi çağına ayak uydurarak ve ileri teknolojiyi kullanarak meslek edinme, meslek değiştirme ve meslek geliştirme ihtiyaçları,
  • Küresel ekonomide firmasına bağlı, mesleğini hem ulusal hem de uluslararası ölçekte taşıyabilecek donanımlı bireylerin yetişmesidir.

EĞİTİMLER

  • Eğitim Merkezimizde eğitim faaliyetleri Geliştirme ve Uyum Kursları, Meslek Kursları ve Toplam Kalite Yönetimi Seminerleri olmak üzere 3 ana başlık altında yürütülecektir. Eğitimler eğitim merkezlerinin kadrolu eğitimcileri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek liselerinin teknik öğretmenleri, üniversite öğretim görevlileri tarafından verilmektedir.
  • Geliştirme ve Uyum Kurslarının bitiminde kursiyerler sınava tabi tutularak, başarılı olanlara Milli Eğitim Müdürlüğü’nden onaylı “Başarı Belgesi” verilecektir. Seminerlere katılan katılımcılara da seminer sonunda “Seminer Katılım Belgesi” verilecektir.

Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan Moda, Tekstil ve makine sektörlerine yön verecek tasarımcılar ve yenilikçi, eğitimli, yetkin teknik elemanlar yetiştirerek, sanayi alanında uzman işgücü istihdamını hedeflemektedir. DOSTEM Meslek Eğitim merkezimizde; tamamen son teknoloji bilgisayarlarla donatılmış ve yine en son sürüm yazılımların kullanıldığı Tekstil moda, giyim, nakış, makine tasarım ve üretim branşlarında mesleki eğitimlere ait laboratuvar ve derslikler olduğu gibi her türlü teçhizatın bulunduğu uygulama atölyeleri de kurulum aşamasındadır. Hayat Boyu Öğrenme felsefesine uygun Meslek Edindirme ve Meslek Geliştirme eğitimi programlarımız Denizli sanayisinin ihtiyaçlarına göre revize edilerek hazırlanmıştır.  Eğitim sonunda verilen sertifikalarımız T.C Milli Eğitim Bakanlığı onaylıdır. DOSTEM’in tekstil moda giyim, nakış makine tasarım, imalat ve konstrüksiyon eğitimine tahsis ettiği toplam kapalı alan yaklaşık 3500 m²dir.

Eğitimlerimizin ilki ilkyardım kursları olarak işyerlerinde hali hazırda çalışanlara yönelik kasım 2018’ de başlamıştır. Daha sonra;  programlanan  tarihlerde aşağıdaki eğitimler verilmiştir.

1.Bilgisayar Destekli Kalıp hazırlama (gemili cad) eğitimi

2. Bilgisayar Destekli Kalıp hazırlama (polipattern cad-cam) eğitimi

3. Bilgisayar Destekli Kalıp hazırlama (İnventexs cad-cam) eğitimi

4. Bilgisayar Destekli Nakış desen Tasarımı (Pulse) başlangıç seviyesi eğitimi

5. Bilgisayar Destekli Nakış desen Tasarımı (Pulse) ileri seviyesi eğitimi

6.Drapaj tekniği ile Modelistlik eğitimi

7.Dokuma Desen Tasarımı (Armür ve Jakar) eğitimi

8.Autocad Eğitimi

9.3D Dijital Moda tasarım Eğitimi 1.ve  2. Eğitimleri verilmiştir.

Türkiye’de tekstil ve hazır giyim firmalarına çok yönlü ürün ve hizmet sunan Polytropon Türkiye’nin desteği ile Denizli OSB’de yer alan firmaların tasarım bölümünde çalışan 22 kişi hizmet içi eğitim almıştır. Sektörde dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen firmaları tarafından yaygın olarak tercih edilen Browzwear firmasının sunduğu Vstitcher yazılımı ile kariyerlerine üç boyutu ekleyerek büyük fark yaratmalarına olanak sağlanmıştır.